„CYKLISTA” jest również administratorem tablic ogłoszeń na ternie gminy Brzeszcze.

 

Samowolne umieszczanie ogłoszeń na tablicach i słupach ogłoszeniowych bez zgody Dzierżawcy jest zabronione pod groźbą kary – art. 63a, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 1981r. Nr 12, poz. 114 z póź. zm.)

 

Wykaz Tablic


w miejscowości: Przecieszyn, Zasole, Skidziń, Wilczkowice, Brzeszcze, Jawiszowice

Więcej

Regulamin


korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Brzeszcze

Więcej